Næringsliv Møre og Romsdal
P. 1

Informasjonsavisa for og om næringslivet
www.naeringsliv.no
Nr 12 - 2016 Årgang 13 www.naeringsliv.no Opplag 14.400
Side 4- Byggtorget Kristiansund: Landets største
Byggtorget-butikk Side 15 -Knut Garshol Klippfisk:
Den gode smaken Side 20 - Lokale verft:
Ønsker å bygge kystvaktfartøy
Side 16 og 17 - årets juleportrett: Sylvi Listhaug Står støtt i stormen
Vi ønsker kunder og samarbeidspartnere en god jul og et riktig godt nytt år!
En sertifisert sakkyndig virksomhet som utfører kontroll av kraner og løfteutstyr, personløftere og lastebilkraner, samt utfører risikoanalyser av arbeidsprosesser.
RH Sertifisering AS utfører også kontroll på (PVU) fallsikring - /klatreutstyr.
En god jul og et godt 2017 ønskes alle våre kunder!
© RH SERTIFISERING AS | 6105 VOLDA Norway Mob. +47 41477126 | Email: post@rhsertifisering.no
850 bedrifter har avtale med Berg-Hansen. Bli kunde du også!
www.berg-hansen.no
Brannteknisk entreprenør / rådgivning
www.firesafe.no
Ålesund 90 04 28 41 / Kristiansund 94 00 06 18

   1   2   3   4   5