Næringsliv i Møre og Romsdal
P. 1

SAMFERDSEL
Informasjonsavisa for og om næringslivet
www.naeringsliv.no
Nr 11 - 2016 Årgang 13 www.naeringsliv.no Opplag 14.000
Side 16 og 17 - Joar Ekornes:
Side 24 og 25 - Kronikk KNN: Sats på
Nordmøre
Side 16 og 17 - Joar Ekornes:
Bedre infrastruktur
Bedre infrastruktur
nødvendig for vekst
nødvendig for vekst
Side 4 - Nordøyvegen:
Nærmer seg
oppstart
Side 10 og 11 - Møreaksen og Hafast: Viktig
samarbeid
FERDIGSTILL E136 ÅLESUND - DOMBÅS NÅ!
RAUMA KOMMUNE
VESTNES KOMMUNE
Vi har middagsbuffet!
Du kan også kjøpe overtidsmat hos oss.
Vi er forhandler for Frank Selvvaskanlegg.
6490 Eide Tlf 71 29 96 99 www.skjelvikbilverksted.no
Dammerud Kompetanse AS - anskaffelse gjort enkelt
Spesialkompetanse på
offentlege anskaffelser, anbodsprosessar, forhandlingsløysingar, kontraktstrategi og elektronisk konkurransegjennomføring.
Tlf: 913 59 670 www.dammerudkompetanse.no Stålhaugen 7, 6065 Ulsteinvik
850 bedrifter har avtale med Berg-Hansen. Bli kunde du også!
www.berg-hansen.no
Brannteknisk entreprenør / rådgivning
www.firesafe.no
Ålesund 90 04 28 41 / Kristiansund 94 00 06 18

   1   2   3   4   5